IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu Çağrı Metni

2012, 2014 ve 2018 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde, bir araya gelememiş Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanlarındaki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerle buluşmayı hedeflediğimiz IV. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda kültür mirasını korumanın disiplinler arası  çözümlerinde “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında disiplinler arası çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 15, 16 MART 2019 tarihlerinde düzenleyeceğimiz IV. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:

Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk

BAŞLIKLAR:

İstanbul Araştırmaları ve Kent Arkeolojisi

Kültürel Mirasın Korunması ve Kentsel Dönüşüm

Arkeolojik Kazı Bölgelerinde Sürdürülen Sosyal Projeler, Öneriler ve Koruma

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bağlamında Cinsiyet Çalışmaları

Arkeoloji ve Sanat Medyasının Durumu

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 31 Ocak 2019

İletişim Bilgileri:

semparkeosanat@gmail.com

https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com/

Saygılarımızla..

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Aze Fırat

Berfin Yıldız

Beril Alpaslan

Beyza Nur Horasanlı

Deniz Can Sarıkaya

Duygu Çakıcı

Ege Arıcı

Gizem Mat

Gülçin Kalem

İrfan Türker Yiğit

İnci Ateşoğlu

Melisa Kozanoğlu

Melisa Yağmur Gezer

Muhammed Atakan Işık

Karabey Uçurum

Oya Aktaş

Ömer Faruk Gönül

Pelin Altınçeki

Sena Nur Oyuktaş

Tolga Değerlier

Yılmaz Yeniler

Yula Deniz Perksoy

Reklamlar

III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu Çağrı Metni

 

Sempozyumu2018_002_for-web

2012 ve 2014 yıllarında Halet Çambel geleneği ve “kültür mirasına sahip çıkıyoruz” vurgusuyla gerçekleştirdiğimiz, İstanbul içinde bir araya gelememiş lisans, yüksek lisans, doktora yapan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri ile buluşmayı hedeflediğimiz III. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu’nda yine “dünü, bugünü ve yarını” konuşmak için buluşuyoruz.

 

Bizler arkeoloji ve sanat tarihini “eser toplayıcılık” olarak gören, sadece form analizi ile yetinen ve bunu aktaran ekollerin dışında disiplinlerimizin sosyal bilimlere dâhil olduğunu vurguluyor, kültür bağlamında ve interdisipliner çalışmanın öneminin bir kez daha altını çiziyoruz; yaşadığımız coğrafyanın ve şehrin uğradığı tahribata rağmen hala sahip çıkılabilecek kadim mirasının ve belleğinin olduğunu biliyoruz. Tüm bu sebeplerden toprak altından çıkardığımız, sanat bağlamında yorumladığımız materyallerle birlikte kentin hafızasında var olan “sinemalara, bostanlara, hanlara, caddelere, meydanlara ve muhtelif hafıza mekânlarına” sahip çıkıyoruz. Bu bağlamda 1, 2, 3, MART 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz III. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrenci Sempozyumu’nun çerçevesini yukarıda bahsettiğimiz geleneğe adıyoruz… Sempozyum bildirileri tüm disiplinlere açık olmakla birlikte öncelikli davetli bölümler:


Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, Hititoloji, Tarih, Sosyoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk

 

BAŞLIKLAR:

 

İstanbul Araştırmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Çalışmaları

Kültürel Miras Yönetimi 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Teorik ve Disiplinlerarası Çalışmalar

Arkeologlar ve Sanat Tarihçilerinin Mesleki Açıdan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Sit Alanları ve Ekoloji

Kültür Endüstrisi ve Politikaları

Sanat, Müze, Kamusal Alan İlişkileri

Arkeoloji, Sanat ve Medya

*Sempozyuma kendi imkânlarınızla şehir dışından katılım sağlayabilir ve bildiri gönderebilirsiniz.

 

* Bildiriler İstanbul teması barındırmak zorunda olmamakla birlikte sempozyum çerçevesine bağlı kalmak zorunda olup cinsiyetçi, homofobik, ırkçı ve türcü bildiriler kabul edilmeyecektir.

 

 

Bildiri özetleri son gönderim tarihi: 15 Ocak 2018


İletişim Bilgileri:

https://sempozyumarkeosanat.wordpress.com/ 

semparkeosanat@gmail.com

 

Saygılarımızla..


Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Beril ALPARSLAN

Berk RONA

Beyza ÖZ

Buse Berfu NUR

Cansu KURTAR

Cihan DOĞAN

Damla ÜSTÜNEL

Duygu ÇAKICI

Ezgi ÖZER

İdil Barış BİLGEN

Melisa KOZANOĞLU

Mert UKUŞ

Mümin YILDIRIM

Oya AKTAŞ

Ömer Faruk Gönül

Senanur OYUKTAŞ

Şevval ŞİRİN

Tarık ÖZTÜRK  

Yula Deniz PERKSOY

Yusuf Berslan KORKUT

2012 Sempozyum Çalışmaları

2012 semp

I. İSTANBUL ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU
29-30 Kasım, 1 Aralık 2012 – İSTANBUL
Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri Anadolu’da yapılan arkeolojik çalışmaların 150 yıllık bir geçmişi vardır. Bu bağlamda dünya arkeoloji çalışmaları içinde ülkemizin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ülkemiz coğrafyasındaki kesintisiz kültür geçmişinin kalıntıları bu çalışmaları çok daha önemli kılmaktadır. Öğrenci Sempozyumunu düzenleyeceğimiz kent olan İstanbul’un son yıllarda yapılan kent içi kurtarma kazılarında ortaya çıkan bulgular sonrasında 8000 yıllık yerleşim tarihinin hemen her anında uygarlığın gelişim sürecine önemli katkılar sunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Bu özelliği ile İstanbul, bugün geçmişi konu alan araştırmacılar için önemli bir veri kaynağıdır. İstanbul’un binlerce yıllık kültürel geçmişi, kentte bulunan üniversiteler aracılığıyla geçmişten günümüze büyük bir birikimle taşınmıştır. Bu üniversitelerde devam etmekte olan arkeoloji ve sanat tarihi çalışmaları da bu kültürel birikimin hem ürünü hem de kentin kültür katmanlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve ortaya çıkan bilginin yaygınlaştırılabilmesinin sorumlusudurlar. İstanbul’da bulunan üniversitelerden yetişmiş bilim insanları son yıllarda Anadolu ve Mezopotamya başta olmak üzere tüm dünyada birçok kazı yürütmekte, kent içinde çok önemli kurtarma kazıları gerçekleştirmektedirler. Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, restorasyon, Hititoloji ve daha birçok mesleki alandan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bu çok önemli çalışmaların büyük bir kısmının sorumluluğunu almış bulunmaktadırlar. Şu anda ilgili bakanlık denetiminde Anadolu’da 150 civarında kazı ve yüzey araştırması devam etmektedir. Bu araştırma projelerinde onlarca öğrenci çalışmakta, her yıl birçok bilimsel keşfin parçası olup önemli deneyimler edinmektedirler. Her yıl geleneksel olarak yapılan Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumlarında bilimsel çalışmalar kazı başkanları tarafından sunulmaktadır; ancak öğrencilerin kendi deneyimlerini paylaşabileceği ülke çapında sistemli bir öğrenci platformu henüz tam olarak bulunmamaktadır. Sadece akademik çalışmaları değil  mesleki zorlukları, engelleri ve kültürel mirasın yönetim sorunlarını da tartışmak amacıyla İstanbul’daki lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi, restorasyon, hititoloji ve daha bir çok mesleki alandan öğrenciler olarak bir araya gelip bir sempozyum programı hazırlamış bulunmaktayız. Bu sempozyumun konu başlıkları aşağıda verilmiştir. Bu konu başlıklarına göre hazırladığınız bilimsel çalışmayı (makale, tez, bildiri) veya mesleki sorunlara dair bir makaleyi sempozyumda her mesleki gruptan öğrencilerle buluşturup edindiğimiz tecrübeleri yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. Yoğun emek harcayarak oluşturduğumuz bu platforma güç verip sürekli hale getirmek için hazırlamış olduğumuz bu programa katılımcı, organizatör olarak veya sunumlarınızla dâhil olmanız dileğiyle.